The synchronous sessions are recorded (audiovisual recordings). The sole authority as regards the recording process belongs to Koç University. Koç University students can attend the synchronous sessions regardless of their course enrollment. The students are not required to keep their cameras on during class.

The audiovisual recordings, presentations, readings, and any other works offered as the course materials aim to support remote and online learning. They are only for the personal use of the students enrolled in the relevant course. Further use of course materials other than the personal and educational purposes as defined in this disclaimer, such as making copies, reproductions, replications, submission, and sharing on different platforms including the digital ones or commercial usages are strictly prohibited and illegal.

The persons violating the above-mentioned prohibitions can be subject to the administrative, civil, and criminal sanctions under the Law on Higher Education Nr. 2547, the By-Law on Disciplinary Matters of Higher Education Students, the Law on Intellectual Property Nr. 5846, the Criminal Law Nr. 5237, the Law on Obligations Nr. 6098, and any other relevant legislation.

The academic expressions, views, and discussions in the course materials including the audio-visual recordings fall within the scope of the freedom of science and art.”

***

Canlı dersler, sesli ve görüntülü olarak kayıt edilmektedir. Kayıt sürecine ilişkin yetki sadece Koç Üniversitesi'ne aittir. Tüm Koç Üniversitesi öğrencileri derse kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın canlı derslere katılma imkanına sahiptir. Öğrenciler, ders boyunca kameralarını açmak zorunda değildir.

Ders materyalleri olarak sunulan sesli ve görüntülü ders kayıtları, yansılar, okuma parçaları ve diğer tüm eserler uzaktan öğrenmeyi destekleme amaçlıdır. Ders materyalleri, yalnızca ilgili derse kayıtlı öğrencilerin kişisel kullanımına sunulmuştur. Materyallerin bu amaç ve kapsam dışında herhangi bir şekilde kullanımı, özellikle kopyalanması, çoğaltılması, başkalarıyla ya da dijital dahil farklı platformlarda paylaşılması veya ticari biçimde kullanımı hukuka aykırıdır ve kesinlikle yasaktır.

Yukarıdaki esaslara aykırı davranan kişiler hakkında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta çeşitli hukuki, cezai ve idari yaptırımlar öngörülmüştür.

Sözlü ve görüntülü kayıtlar dahil ders materyallerinde ileri sürülen akademik düşünce ve görüş açıklamaları ile tüm akademik tartışmalar bilim ve sanat özgürlüğü kapsamındadır.